Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse

Barnens framtid, vårt Barnhotel!

Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse är en politisk och religiöst obunden stiftelse.

Vår mission är att ge utsatta barn goda förutsättningar till personlig utveckling i en trygg, hälsosam och naturskön miljö. 

Vi stöder oss på Förenade Nationens (FN) konvention om barnets rättigheter.

Konventionen är ett internationellt dokument som antogs av Nationernas Förbund 1924 samt i utökad form av FN 1959.

Trygghetsboende ReseleKids

Varför behövs det ett Barnhotel?

Barn som lever i ekonomisk utsatta familjer är mindre delaktiga i samhället, tenderar få sämre betyg i skolan, lever ofta under osäkra boendeförhållanden och saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar. Men barn kan också råka ut för mycket annat som kan vara anledning till att barnet behöver en annan miljö.
Vi verkar tillsammans med kompetenta människor för att ge barn möjlighet att tillsammans med sin förälder eller föräldrar att bo i en lantlig naturskön miljö med olika naturupplevelser och aktiviteter på programmet. Barn skall ges en trygg tillvaro och positiva intryck för livet, är tanken.

Ett speciellt
barnhotel

Barn som till vardags bor i socialt utsatta miljöer eller av annan anledning behöver byta miljö ett tag får hos oss en annorlunda upplevelse som vi hoppas ge ett positivt avtryck för framtiden.

Öppet för barn
hela året

Om det är vinter eller sommar; aktiviteterna är varierande precis som årstiderna.

Kunnig
personal

Vi vet att barn i olika åldrar har olika intressen och krav.  Kompetent personal och fritidsledare som förstår sig på barn i olika åldrar skall finnas till hands vid behov.

Aktiviteter

Barnverkstad

Varierande aktiviteter; musik, teater, film mm.

Utomhusaktiviteter

Ridning, bygga flotte, åka kanot, cykling, fiske, hundsläde mm. 

* Öpnnas i nytt fönster