Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse

Donationsvillkor

Acceptans av eventuella bidrag, gåvor eller bidrag sker enligt Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse. Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse tar inte emot någon gåva om den inte kan användas eller förbrukas i enlighet med Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelses syfte och uppdrag. Läs mer om oss här https://resele.vision

Ingen oåterkallelig gåva, vare sig den är direkt eller av livsinkomst, kommer att accepteras om gåvan under några rimliga omständigheter skulle äventyra givarens ekonomiska säkerhet.

Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse kommer att avstå från att ge råd om skatt eller annan behandling av gåvor och kommer att uppmuntra givare att söka vägledning från sina egna professionella rådgivare för att hjälpa dem i processen att göra sin donation.

Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse tar emot donationer av kontanter eller börsnoterade värdepapper. Gåvor av naturatjänster kommer att accepteras av Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse.

Vissa andra gåvor, fast egendom, personlig egendom, gåvor in natura, icke-likvida värdepapper och bidrag vars källor inte är transparenta eller vars användning är begränsad på något sätt, måste granskas innan de accepteras på grund av de särskilda skyldigheterna eller skulderna de kan posera för Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse.

Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse kommer att ge erkännanden till givare som uppfyller skattekraven för egendom som mottas av välgörenhetsorganisationen som gåva. Med undantag för gåvor av kontanter och börsnoterade värdepapper ska dock inget värde tillskrivas något kvitto eller annan form av belägg för en gåva som tagits emot av Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse.

Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse kommer att respektera donatorns avsikt när det gäller gåvor för begränsade ändamål och de som rör önskan att vara anonym. När det gäller anonyma gåvor kommer Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse att begränsa information om givaren till endast de anställda med behov av att veta.

Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse kommer inte att kompensera, vare sig genom provisioner, upphittararvoden eller på annat sätt, någon tredje part för att rikta en gåva eller en donator till Trygghetsboende Resele Insamlingsstiftelse.